Warunki korzystania

Witamy na stronie YUMMY PARTY BOX!

Poniższe Warunki Korzystania z Serwisu regulują dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.yummypartybox.pl. Poniższe oświadczenia stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Użytkownikiem (Użytkownikami) Strony (dalej „Państwo”, „Klient”, „Użytkownik”, „Ty” ) i yummypartybox.pl (dalej „my”, „Yummy Party Box”, „Strona”). Przed złożeniem zamówienia na naszej stronie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.
Administratorem serwisu yummypartybox.pl jest:
YUMMY CATERING Sp. z o.o.
01-424 Warszawa,
Aleja Prymasa Tysiąclecia 78 B,
NIP: 5273010164
REGON: 522562550
KRS: 0000981348

Zgoda użytkownika

Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z tej strony, użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień i warunków jej użytkowania, obwiązujących przepisów prawa i regulacji, oraz akceptuje swoją odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązującego prawa lokalnego. Użytkownik nie może korzystać ze strony, jeżeli nie akceptuje wspomnianych warunków. Materiały zawarte na stronie są chronione prawem autorskim i przepisami o znakach towarowych.

Nasze produkty i usługi są kierowane głównie do osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego.

 • Warunki umowy
  • Warunkiem dostępu i korzystania ze strony lub usług, jest zgoda użytkownika na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
  • Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu lub usług wyłącznie we własnych celach prywatnych. Użytkownik zobowiązuje (a) nie kopiować, powielać, pobierać, ponownie publikować, sprzedawać, rozpowszechniać czy odsprzedawać żadnych usług, informacji, tekstów, obrazów, grafik, plików wideo, plików dźwiękowych, katalogów, baz danych i ofert, itp. dostępnych na stronie lub poprzez stronę, oraz (b) użytkownik nie będzie kopiować, odtwarzać, pobierać, kompilować ani w inny sposób wykorzystywać treści ze strony do celów prowadzenia działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec Yummy Party Box, ani w inny sposób wykorzystywać zawartość witryny do celów komercyjnych. Systematyczne pobieranie treści strony z witryny w celu tworzenia lub sporządzania, bezpośredniego lub pośredniego gromadzenia baz danych lub katalogów (czy to za pośrednictwem robotów, pająków, urządzeń automatycznych czy procesów manualnych) bez pisemnej zgody Yummy Party Box jest zabronione. Korzystanie z treści lub materiałów strony w jakimkolwiek celu bez wyraźnej zgody wyrażonej w Warunkach Korzystania z Serwisu jest zabronione.
  • Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności Yummy Party Box, która reguluje ochronę i korzystanie z danych osobowych użytkowników będących w posiadaniu Yummy Party Box i naszych partnerów. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
  • Yummy Party Box może pozwolić użytkownikom na dostęp do treści, produktów lub serwisów oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem hiperłączy (w postaci linku słownego, banera, kanału, itd.) poprzez API, bądź w inny sposób. Przypominamy, że przed korzystaniem z takiej strony należy zapoznać się z jej warunkami użytkowania i/lub polityką prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Yummy Party Box nie kontroluje ani nie monitoruje stron internetowych osób trzecich, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za taką stronę internetową, ani za udostępniane na niej treści, produkty bądź usługi.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań naruszających integralność systemów i sieci komputerowych Yummy Party Box ani innych użytkowników w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do takich systemów lub sieci.
  • Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą naruszać integralność systemu ocen Yummy Party Box, takich jak wystawianie pozytywnej opinii dla siebie przy użyciu innego konta lub za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez bezpodstawne wystawianie negatywnych opinii dla innego użytkownika.
 • Zobowiązania użytkownika
  • Użytkownik zapewnia, że informacje podane podczas składania zamówienia w Yummy Party Box są aktualne, prawidłowe, zgodne z prawdą i prawem i należą wyłącznie do niego. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych dostarczanych do Yummy Party Box, a Yummy Party Box nie ponosi odpowiedzialności i nie oferuje żadnej rekompensaty za żadne przypadki nieprawidłowej informacji.
  • Użytkownik może anulować zamówienie wyłącznie przed jego wysyłką, kontaktując się z naszym centrum obsługi. Yummy Party Box zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia ze względów związanych ze strategią operacyjną, za uprzednim zawiadomieniem przesłanym na konto użytkownika. Po wysłaniu zamówienia, nie może być ono anulowane, zmienione ani zwrócone. Po otrzymaniu przesyłki obowiązują zasady naszej Polityki Zwrotów.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Yummy Party Box ma prawo czasowo lub na stałe wstrzymać świadczenie usług w całości bądź części, w dowolnym momencie, zgodnie z własnymi potrzebami biznesowymi (w tym, między innymi, w przypadku naruszenia warunków korzystania z usług Yummy Party Box oraz niedopuszczalnych i nieuzasadnionych komentarzy lub zachowań względem wizerunku marki Yummy Party Box).
  • W przypadku wszelkich wątpliwości lub skarg odnośnie naszego serwisu, prosimy o przesłanie wiadomości mailowej bezpośrednio do nas, na adres kontaktowy. Użytkownik na również prawo złożyć skargę do oficjalnych organów. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiązania wszelkich problemów przed skontaktowaniem się z osobami trzecimi, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt.
 • Warunki przyjęcia zamówienia
  • Należy mieć świadomość, że mogą zdarzyć się pewne zamówienia, których nie będziemy mogli zaakceptować i które będą musiały być anulowane. Yummy Party Box zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia lub anulowania zamówienia bez względu na powód. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia to np. ograniczenia ilości produktów dostępnych do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacji o produkcie / cenie. Przed przyjęciem zamówienia możemy również wymagać dodatkowej weryfikacji lub informacji. Skontaktujemy się z użytkownikiem w przypadku anulowania całości bądź części zamówienia lub konieczności przekazania dodatkowych informacji. Z uwagi na popularność i/lub ograniczenia dostaw niektórych naszych produktów, Yummy Party Box może ograniczyć liczbę produktów dostępnych do zakupu. Yummy Party Box zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie ilości produktów dostępnych, nawet po złożeniu zamówienia.
  • Dokonując zakupu, użytkownik akceptuje przeniesienie na niego ryzyka straty z Yummy Party Box z momentem dostarczenia zamówienia do przewoźnika. Podczas transportu zamówienia przez stronę trzecią użytkownik odpowiada za wszystkie związane z tym zobowiązania i ryzyka.
  • W przypadku płatności, wysyłki i dostawy zamówienia, użytkownik akceptuje warunki określone w zakładce Dostawa i płatność.
  • W przypadku gwarancji i zwrotu, użytkownik akceptuje warunki Polityki Zwrotów.
  • Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Warunki użytkowania
  • Zastrzeżenie. Każdy materiał na stronie yummypartybox.pl dostarcza się w stanie „jak jest”. Yummypartybox.pl nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych i niniejszym odrzuca i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje i warunki przydatności handlowej / użytkowej, nienaruszalności własności intelektualnej czy innych praw. Ponadto, yummypartybox.pl nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń odnośnie dokładności, prawdopodobnych wyników czy niezawodności korzystania z materiałów znajdujących się na swojej stronie internetowej lub na jakiejkolwiek innej witrynie połączonej z tą stroną.
  • Ograniczenia. W żadnym przypadku serwis yummypartybox.pl ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, między innymi, za utratę danych bądź zysków lub z powodu przerwy w działalności), wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie yummypartybox.pl, nawet, jeżeli yummypartybox.pl lub autoryzowany przedstawiciel yummypartybox.pl został powiadomiony ustnie bądź pisemnie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ w niektórych jurysdykcjach nie dopuszcza się ograniczeń względem gwarancji dorozumianych czy odpowiedzialności za szkody wynikowe lub uboczne, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.
  • Wersje i zmiany. Materiały pojawiające się na stronie yummypartybox.pl mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Jednocześnie, yummypartybox.pl nie gwarantuje, że każdy materiał na stronie internetowej jest ściśle dokładny, kompletny bądź aktualny. Ponadto, yummypartybox.pl może wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Yummypartybox.pl nie składa żadnych zobowiązań co do aktualizacji materiałów.
  • Linki. Yummy Party Box nie weryfikuje wszystkich stron internetowych powiązanych z jej witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Obecność takich linków nie oznacza, że yummypartybox.pl popiera treści zawarte na takiej strony internetowej. Korzystanie z takich powiązanych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
  • Zmiany warunków korzystania ze strony. Yummy Party Box może w dowolnym momencie dokonywać zmian w warunkach korzystania ze swojej strony internetowej bez uprzedzenia. Korzystając z naszej strony, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać aktualnej wersji warunków takiego korzystania.
 • Dostępne formy płatności
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • Płatności
  • Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług za pomocą przelewu online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu PayU.
  • Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
  • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
 • Odstąpienie od umowy
  • W przypadku chęci rezygnacji ze świadczonej Usługi, Klient może skierować rezygnację za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres:  zamowienia@yummypartybox.pl. Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta jest dobrowolne i następuje w drodze oświadczenia Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • Reklamacje
  • Jeśli zakupiony artykuł posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji.
  • Aby rozpatrzyć reklamację, Klient jest zobowiązany poinformować yummypartybox.pl o wadliwym produkcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres kontakt@yummypartybox.pl podając jak najwięcej szczegółów dotyczących wady, tak abyśmy mogli szybciej odpowiedzieć na zgłoszenie. W przeciwnym razie dokonanie procedury reklamacji może nie być możliwe.
  • Klient powinien odesłać reklamowany produkt na adres:
   YUMMY CATERING Sp. z o.o.
   01-424 Warszawa
   Aleja Prymasa Tysiąclecia 78 B
   Z dopiskiem „yummypartybox.pl – reklamacja”
  • Ustosunkujemy się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
  • Koszty odesłania wymienianego towaru pokrywa klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.